ایمیل دوم برندگان لاتاری گرین کارت رسید. دعوت نامه سفارت از طریق KCC بارگزاری شد.

در این محتوا، اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات ثبت نام لاتاری از طریق موسسه حقوقی مهاجرتی فرهنگ را خواهید خواند.

در این مقاله اطلاعات مستندی در باب زندگی در ایالات متحده آمریکا و هزینه های جاری و معمول زندگی در آمریکا خواهید خواند، سعی شده است اطلاعات مستند و از منابع موثق ترجمه و تهیه شود.

 اطلاعاتی در ارتباط با وضعیت اقتصادی، ارزش افزوده، آب و هوا و شرایط زندگی در آمریکا در این مقاله خواهید خواند.

صفحه1 از5
مشاوره در تلگرام
کانال تلگرام ما